• Dimecres 16 Octubre 2019
  • Felicita a Sta. Margarida M. de Alacoque
  • surt a les 08:05 i es pon a les 19:08
  • surt a les 15:59 i es pon a les 02:07
© Sokrator IT | Tel. 902 088 964 | www.sokrator.com | comercial@sokrator.com